Rimski broj je WEB aplikacija koja omogućuje pretvaranje rimskih (XIX) u arapske (19) brojeve i obrnuto. Za dizajn aplikacije korišćen je Bootstrap dok je za pretvaranje brojeva korišćen jQuery.

Rimski broj

Adresa aplikacije: Rimski broj